Imagine...

a collection of everyday web dust.

April 14, 2014 at 9:53pm
0 notes
Thanks John & Gwen at pinakilala nyo sa akin si aling carmen! Anak ng tokwa lasang icing ng estrels!!! :) @typejuan @gwenastrid

Thanks John & Gwen at pinakilala nyo sa akin si aling carmen! Anak ng tokwa lasang icing ng estrels!!! :) @typejuan @gwenastrid

April 12, 2014 at 9:58pm
0 notes
Cookie & Marco’s wedding! #kotd #letsclyde

Cookie & Marco’s wedding! #kotd #letsclyde

4:05pm
0 notes
Le bride. Congratulations Cookie & Marco :) #cookie&marco41214

Le bride. Congratulations Cookie & Marco :) #cookie&marco41214

April 5, 2014 at 2:07pm
0 notes
Off to MIAS #letsclyde #kotd #puma #basket #paris

Off to MIAS #letsclyde #kotd #puma #basket #paris

April 3, 2014 at 8:34pm
0 notes
My first actual try on car photography, i really like the end result :) #buffngrime #letsclyde #carphotography #kicks #jordans #manila #micro43 #m43 #olympuspen

My first actual try on car photography, i really like the end result :) #buffngrime #letsclyde #carphotography #kicks #jordans #manila #micro43 #m43 #olympuspen

8:33pm
0 notes
My first actual try on car photography, i really like the end result :) #buffngrime #letsclyde #carphotography #kicks #jordans #manila #micro43 #m43 #olympuspen

My first actual try on car photography, i really like the end result :) #buffngrime #letsclyde #carphotography #kicks #jordans #manila #micro43 #m43 #olympuspen

March 31, 2014 at 11:14pm
0 notes
….Beef torta patty burger with cheese and bacon! :)

….Beef torta patty burger with cheese and bacon! :)

11:12pm
0 notes
What’s better than your regular burger?

What’s better than your regular burger?

March 30, 2014 at 6:01pm
0 notes
Adi & Rudolf at their best. #letsclyde

Adi & Rudolf at their best. #letsclyde

12:25pm
0 notes
Samurai X marathon

Samurai X marathon